Wejrzyj w duszę dziecka

Wiosną 2019 roku miałam przyjemność prowadzić autorski cykl spotkań seminaryjnych pt. „Wejrzyj w duszę dziecka” na zaproszenie Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Tematy tych spotkań dotyczyły zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na spotkaniach zostały poruszone następujące problemy:

  1. „Nie chcą wiedzieć tego co wiedzą i widzieć tego co widzą” – analiza zarówno problemów dzieci i młodzieży, jak i analiza i ocena instytucji odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne dzieci oraz określenie zakresu koniecznych zmian świadomości i wiedzy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  2. „Walka, ucieczka czy zamrożenie” – wskazanie przyczyn, objawów i sposobów redukcji stresu.
  3. „Psyche jako dusza władająca ciałem” – rola emocji w życiu człowieka, identyfikacja i opis zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym u dzieci i młodzieży, przedstawienie sposobów interwencji, leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym.
  4. „Proszę Pani, mam traumę” – scharakteryzowanie pojęcia traumy, genezy i mechanizmów powstawania, określenie przyczyn i skutków powstawania zdarzeń traumatycznych u dzieci i młodzieży oraz wskazanie sposobów ich zapobiegania i leczenia.
  5. „Nie radzę sobie” – diagnoza destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży (t.j. samobójstwa, samookaleczenia, przemoc szkolna) oraz wskazanie sposobów ich redukcji i zapobiegania.
  6. „W sieci uzależnień” – kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wagi negatywnych skutków korzystania z urządzeń, aplikacji i portali społecznościowych oraz sposobów redukcji ich negatywnego wpływu na dzieci i młodzieży, określenie przyczyn i skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych i wskazanie metod zapobiegania.

Uważam, że warto tego typu informacjami dzielić się z instytucjami państwowymi, nauczycielami i rodzicami. Należy ich wszystkich integrować i wzmacniać we współpracy i koordynacji dla najwyższego dobra jakim są dzieci.