Samotność i osamotnienie człowieka w morskim środowisku pracy

Mój artykuł napisany w Roczniku Socjologii Morskiej 2008 nr 18 str. 53-61