Psychoedukacja zdrowia

Psychoedukacja zdrowia ma za zadanie rozpowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie wiedzy psychologicznej. Jej celem ostatecznym jest zmiana zachowania w kierunku bardziej sprzyjającym wzmacnianiu, utrzymaniu i promowaniu zdrowia poprzez podnoszenie świadomości człowieka w zakresie czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu życia poprzez promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Opracowanie: Maria Christowa-Dobrowolska

Literatura: Wrona-Polańska H., Psychoedukacja, jako forma promocji zdrowia. Debata Edukacyjna nr 6 [2013] pp. 78–88, ISSN 1895-2763