Porada psychologiczna

Porada psychologiczna różni się od konsultacji tym, iż dotyczy nie jednego, ale kilku do kilkunastu spotkań. Nie jest też psychoterapią. Zazwyczaj dotyczy jednego, konkretnego problemu klienta, a psycholog/psychoterapeuta pomaga w jego diagnozowaniu, ustabilizowaniu i rozwiązaniu poprzez ustalenie celów i sposobów skutecznego działania. Psycholog/psychoterapeuta również pełni rolę osoby motywującej i wspierającej proces skutecznej zmiany u klienta. Spotkania powinny być regularne i cykliczne (najczęściej cotygodniowe).

Aby móc korzystać z poradnictwa psychologicznego muszą być spełnione dwa warunki: (1) osoba zgłaszająca się po taką formę pomocy musi być zdrowa psychicznie (tzn. nie może ujawniać objawów psychopatologicznych, do których należą m.in. notoryczne uczucie smutku, lęk związany z zaburzeniami depresyjnymi, objawy nerwicowe tj. napady paniki, omdlenia, drżenie kończyn czy długotrwałe, nieadekwatne spostrzeganie rzeczywistości oraz relacji interpersonalnych, które mogą mieć związek z zaburzeniami psychotycznymi, bądź zaburzeniami osobowości), gdyż może się okazać, że ta forma pomocy będzie dla niej niewystarczająca i (2) problemy, z którymi przychodzi, powinny dotyczyć zadań rozwojowych właściwych dla danego okresu życia, na którym osoba się znajduje.