Certyfikaty

Certyfikaty stanowią zawsze formalne potwierdzenie zdobytych kompetencji w danym obszarze. Poniżej znajdują się certyfikaty, które otrzymałam w drodze do samorozwoju i samodoskonalenia się, aby pomagać sprawniej i skuteczniej w rozwiązywaniu Państwa problemów. Ich liczba będzie się z czasem powiększać, gdyż jednym z obowiązków psychologa wskazanych w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa jest „stały rozwój zawodowy i dążenie do stałego rozwoju osobistego”.