Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna.

Moje doświadczenie psychologiczne zainicjowałam stażami w SPS ZOZ „Zdroje” Szczecin, na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej.

Ukończyłam również studia podyplomowe z psychologii transportu.
Jako konsultantka psychoterapii pozytywnej posiadam certyfikat akredytowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden), otrzymany po podstawowym kursie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej organizowanym przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Jestem członkiem WAPP (ang. World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy).

Ukończyłam 30-godzinny kurs Terapii Schematów i w swojej pracy z klientami korzystam również z jej z narzędzi i metod.

Jestem także terapeutą prowadzącym terapię metodami Brainspotting i EMDR oraz neuroterapeutą wykorzystującym w swojej pracy metody EEG Biofeedback oraz RehaCom. Te dwie ostatnie umiejętności uzyskałam uczestnicząc w kursach organizowanych przez firmę Biomed we Wrocławiu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Doskonalenie się to proces, więc przez cały czas podnoszę swoje kwalifikacje w obszarze psychologii poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, głownie w specjalnościach związanych z neuropsychologią, psychosomatyką i traumą.

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na neuropsychologii klinicznej oraz rocznego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych.

W pracy z klientem okazują się być bardzo przydatne moje doświadczenia i wiedza zdobyte w takich dziedzinach jak: muzyka (ukończyłam Akademię Muzyczną w Poznaniu, jestem dyplomowaną skrzypaczką o profilu pedagogicznym ze stażem pracy w różnych instytucjach artystycznych), transport (ukończyłam Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, jestem inżynierem nawigatorem oraz inżynierem transportu, mam doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki morskiej), ekonomia (ukończyłam studia doktoranckie w SGH w Warszawie, jestem doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz ukończyłam podyplomowe studia zarządzania biznesem), a także edukacja (jestem nauczycielem akademickim z długim stażem pracy w wyższych uczelniach).

Moje kompetencje z powyżej wymienionych dziedzin i dyscyplin, oraz nieustanne samodoskonalenie i holistyczne podejście do różnych nurtów, metod i technik, pomagają mi lepiej rozumieć problemy człowieka – mojego klienta oraz sprawniej i skuteczniej wspierać go w jego drodze do poradzenia sobie z problemami.

Oprócz językiem polskim, skutecznie posługuję się językiem angielskim, bułgarskim i rosyjskim.

W swoim zawodzie kieruję się etyką zawodową i dobrem klienta.