Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna.

Moje doświadczenie psychologiczne zainicjowałam stażami w SPS ZOZ „Zdroje” Szczecin, na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej.

Jako konsultantka psychoterapii pozytywnej posiadam certyfikat akredytowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden), otrzymany po podstawowym kursie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej organizowanym przez Wrocławski Instytut Psychoterapii.

Jestem także terapeutką prowadzącą terapię metodami Brainspotting i EMDR oraz neuroterapeutką wykorzystującą w swojej pracy metody EEG Biofeedback oraz RehaCom. Te dwie ostatnie umiejętności uzyskałam uczestnicząc w kursach organizowanych przez firmę Biomed we Wrocławiu.

Jestem członkinią World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy WAPP, International Federation for Psychotherapy IFP oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR .

Należę również do Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża – Polska/Stowarzyszenie na rzecz Wybrzeża. Jestem także ekspertem MEA (Maritime Experts Association).

Doskonalenie się to proces, więc przez cały czas podnoszę swoje kwalifikacje w obszarze psychologii poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach, głownie w specjalnościach związanych z neuropsychologią, psychosomatyką i traumą.

Ukończyłam studia podyplomowe z neuropsychologii klinicznej i psychologii transportu.

W swojej pracy korzystam również z metod i narzędzi przyswojonych dzięki uczestnictwu w następujących kursach: terapii schematów, terapii par, hipnozy oraz technik relaksacyjnych.

W pracy z klientem okazują się być bardzo przydatne moje doświadczenia i wiedza zdobyte w takich dziedzinach jak: muzyka (ukończyłam Akademię Muzyczną w Poznaniu, jestem dyplomowaną skrzypaczką o profilu pedagogicznym ze stażem pracy w różnych instytucjach artystycznych), transport (ukończyłam Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, jestem inżynierem nawigatorem oraz inżynierem transportu, mam doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki morskiej), ekonomia (ukończyłam studia doktoranckie w SGH w Warszawie, jestem doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz ukończyłam podyplomowe studia zarządzania biznesem), a także edukacja (jestem nauczycielem akademickim z długim stażem pracy w wyższych uczelniach).

Jestem autorką i współautorką ponad 50 artykułów naukowych, autorką 1 monografii (Christowa-Dobrowolska M., Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, Monografia, Wyd. Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007), a także współautorką w 9 monografiach. Brałam udział w 27 projektach i badaniach naukowych.

Link do mojej monografii:

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0067-0048

Moje kompetencje z powyżej wymienionych dziedzin i dyscyplin oraz nieustanne samodoskonalenie i holistyczne podejście do różnych nurtów, metod, technik i narzędzi, pomagają mi lepiej rozumieć problemy moich klientów oraz sprawniej i skuteczniej wspierać ich w ich drodze do poradzenia sobie z nimi.

Oprócz językiem polskim, skutecznie posługuję się językiem bułgarskim, rosyjskim i angielskim.

W swoim zawodzie kieruję się etyką zawodową i dobrem klienta.

Poniżej linki do niektórych artykułów mojego autorstwa i współautorstwa, a także do niektórych projektów, w których uczestniczyłam:

http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1913

http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1149

https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/83453-podstawowe-pojecia

https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/81703-logistyka-i-technika-transportu-ladunkow-nienormatywnych-droga-wodna

http://www.smp.am.szczecin.pl/Content/1592/Modele_zatrudnienia.pdf?handler=pdf

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPGB-0003-0006

https://docplayer.pl/155025932-Logistyka-nauka-polityka-transportowa-i-jej-wplyw-na-rozwoj-transportu-wodnego-srodladowego-w-polsce.html

https://docplayer.pl/40854442-Czeslawa-christowa-maria-christowa-dobrowolska.html

https://docplayer.pl/19010497-Akademia-morska-w-szczecinie-wydzial-inzynieryjno-ekonomiczny-transportu-instytut-zarzadzania-transportem-zaklad-organizacji-i-zarzadzania.html

https://docplayer.pl/70658430-Polskie-porty-morskie-zachodniego-baltyku-w-systemie-transportowym-ue-stan-i-perspektywy-rozwoju.html

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-b70eba2d-7e57-4e67-bb45-5ca7b1716da7?q=e132bb4e-205e-4229-a5d7-ec059f30ba8a$1&qt=IN_PAGE