Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

Alice Miller

Psychoterapia pozytywna należy do terapii o podejściu zintegrowanym. Integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jej twórcą i popularyzatorem był prof. Nossrat Peseschkian (1933-2010). Terapia ta swoją nazwę wywodzi od łacińskiego terminu „positum”, który oznacza „to wszystko co jest nam dane, to wszystko, co jest rzeczywiste”. Koncentruje się ona na konfliktach intrapsychicznych oraz zasobach psychicznych człowieka. Ma charakter holistyczny, gdyż bazuje na czterech uniwersalnych wymiarach ludzkiej egzystencji do których przypisane są cztery jakości życia: wymiar biologiczny – ciało/zmysły, wymiar umysłowy – osiągnięcia/działania, wymiar społeczny – kontakt/relacje i wymiar duchowy – przyszłość (np. sens życia)/wyobraźnia. Pomimo, że jest młodą modalnością, to jej skuteczność została empirycznie udowodniona.

Więcej na stronie: www.positum.org