My, jako istoty ludzkie, mamy systemy pamięci, które cechują się błędami, słabościami i niedoskonałościami – ale także dużą elastycznością i kreatywnością.

Oliver Sacks

Metoda RehaCom jest stosunkowo nową metodą rehabilitacyjną, wspomaganą komputerowo, której zadaniem jest wsparcie osób mających problemy z funkcjami poznawczymi mózgu (koncentracja, uwaga, pamięć, koordynacja psychoruchowa). Problemy te mogą być wynikiem udaru mózgu, urazu powypadkowego, choroby lub zabiegu chirurgicznego, jak i podeszłego wieku. Metoda ta jest również polecana dzieciom z ADD, ADHD i mającym trudności szkolne.

Treningi z wykorzystaniem metody RehaCom są polecane zarówno dzieciom jak i dorosłym, u których występują następujące zaburzenia funkcji poznawczych:

  • zaburzenia pamięci słownej i bezsłownej
  • zaburzenia uwagi i koncentracji
  • zaburzenia logicznego myślenia
  • zaburzenia percepcji i kojarzenia
  • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy
  • zaburzenia czasu reakcji
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • zaburzenia funkcji planowania
  • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.

Niezależnie od przyczyny bardzo istotne jest podjęcie właściwej terapii, polegającej na podejmowaniu aktywności umysłowej. Liczne badania naukowe dowodzą, że wysiłek intelektualny znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby otępienne. Statystyki dowodzą, że osoby starsze, które regularnie podejmują się zadań wymagających wzmożonej aktywności mózgu są około 2,6 razy mniej narażone na rozwój chorób wiążących się z zaburzeniem funkcjonowania umysłu. Dopóki choroba nie wejdzie w zaawansowanie stadium, możliwe jest skuteczne hamowanie jej rozwoju poprzez trening funkcji poznawczych. Do takich właśnie należy RehaCom.

Metoda ta jest stosowana z powodzeniem w różnych medycznych i psychologicznych instytucjach od 1989 roku w Polsce i na świecie. Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

(opracowano na podstawie www.biomed.org.pl)

RehaCom introduction – HASOMED