Oko jest punktem, w którym ciało i dusza mieszają się.

Christian Friedrich Hebbel

Metoda Brainspotting, którą wykorzystuję w swojej terapii, jest innowacyjną metodą skoncentrowaną na świadomości ciała i mózgu. Jej twórcą jest David Grand. Bazuje ona na naturalnych zdolnościach samoleczenia mózgu w przypadku różnych zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, a zwłaszcza traumy oraz jej symptomów, wspierając w ten sposób identyfikację i leczenie urazów będących przyczyną stanów lękowych, depresyjnych i innych. Brainspotting lokalizuje punkty w polu widzenia klienta, które pomagają uzyskać dostęp do nieprzetworzonej traumy w podkorowych strukturach mózgu, odpowiedzialnych zarówno za procesy emocjonalne jak i somatyczne. Metoda ta może być również stosowana w celu zwiększenia kreatywności. Badania naukowe i liczne doświadczenia terapeutów wykazują, że jest efektywna, a osiągnięta zmiana jest głęboka i trwała.

Więcej na stronie: www./brainspotting.com

Brainspotting Therapy – Developed by David Grand (PhD) – A sketch animation by Dr Mark Grixti – The UPsychle