Konsultacja psychologiczna

Konsultacja jest rodzajem spotkania klienta z psychologiem/psychoterapeutą, które może, ale nie musi zakończyć się psychoterapią. Na ogół podczas takiego spotkania omawiane są problemy klienta, jego stan psychiczny, rodzaj zmiany, jaką chciałby ostatecznie uzyskać, zakres tej modyfikacji oraz jeżeli to będzie konieczne – najlepsza forma pomocy. Taka szczera i poufna rozmowa pozwala klientowi na przełamanie strachu i/lub wątpliwości. Konsultacja psychologiczna może być jednorazowym spotkaniem, jeżeli się okaże, że rozmowa ze specjalistą pomogła klientowi w rozwiązaniu jego problemów. Zdarza się, że psycholog/psychoterapeuta może skierować klienta do innych specjalistów, jeżeli będzie to konieczne. Niektóre spotkania konsultacyjne mogą okazać się być wstępem do psychoterapii, jeżeli problemy klienta będą tego wymagać, a on będzie na to gotowy i będzie chciał współpracować właśnie z danym psychologiem/psychoterapeutą. W takiej sytuacji, najczęściej spotkań konsultacyjnych jest 1-3, zanim ustali się warunki kontraktu terapeutycznego, który stanowi umowę między klientem a psychologiem/psychoterapeutą dotyczącą celu, formy, czasu oraz metod współpracy.